Gelecek Planlaması
3547 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Anne-Çocuk Bağımlılığı
DENEYE DENEYE DENEMELER
Eğitim’in Önemi
Gelecek Planlaması
İçerik oylama
 
 
 

GELECEK PLANLAMASI

Her anne-babanın çocukları için isteği elbette ki onlara iyi bir gelecek temin etmektir. Bunun için nerdeyse bir ömür boyu uğraşıp dururlar.

Çocuklar geleceklerini tayin aşamasına yaklaştığında ise, çoğu kez okulda elde edilen eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Eksikliği ortadan kaldırmak için öğrenci kurslara yollanılır. Böylece onun geleceğinin kurtarılması amaçlanır.

Bu durum, çoğu veli için geçerlidir. Eksikliklerin sebebi, genelde çocukların geleceğinin düşünülmeden yönlendirilmesidir.

Çocuklarla ilgili pek çok konu aslında çok önceden planlanabilir. Bu da çocuğun hayattaki başarısını artırır. Üstelik bu durum büyük ihtimalle kurslara ödenen paradan daha az bir masrafla gerçekleşir.

Buna kısaca GELECEK PLANLAMASI diyebiliriz.

X

Gelecek planlaması, öğrencinin ilerde hangi mesleği seçeceğini belirlemek değildir.

Eldeki imkânları en iyi şekilde kullanarak öğrenciyi ulaşabileceği en iyi yere ulaştırmak için yapılan bir çalışmadır.

Bu çalışma asla kalıcı değildir. Hayattaki çeşitli konuların değişmesiyle birlikte yeniden düzenlemelere ihtiyaç duyar.

Gelecek planlamasında önce aşama aşama bugünden geleceğe bir hedefler dizisi belirlenir. Sonra son hedeften geriye doğru yani gelecekten bu güne uyumlaştırma çalışması yapılır. En son olarak da geleceğe doğru sırası gelen çalışmalar, en iyi biçimde uygulayabilmek için yeniden planlanır ve bu planla çalışmalara başlanır.

Geleceği planlarken, üzerinde çalışılacak dönemleri yedi bölüme ayırmak yerinde olacaktır. Bu aşamalarda çeşitli konularda hedefler belirlenir ve bunların nasıl yapılabileceği planlanır.

Şimdi bir örnek çalışma yapalım:

1

2

3

4

5

6

7

Planlanacak Konular

1. sınıf

2. ve 3. sınıflar

4. ve 5. sınıflar

6.,7., ve 8. sınıflar

9., 10. ve 11. sınıflar (orta öğretimler aşaması)

üniversite aşaması

eğitim sonrası iş bulma ve kendini geliştirme aşaması

Okuma

Okuya-bilsin

Okuduğu anlaşılsın

Duyguları vermeyi öğrensin

Duyguları

verebilsin

Duyguları

iyi verebilsin

Okuduğuna hakim olsun,

Duyguları çok

iyi verebilsin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda sadece okuma konusunda ileriye dönük planlama yapılmıştır. Bu konuda şimdi yapılması gereken, 6. basamağı gerçekleştirebilmek için 5 nolu basamakta ne yapılması gerektiğini planlamaktır. Sonra da, devam ederek 5. basamak için 4 basamak, 4. basamak için 3 basamak, 3. basamak için 2 basamak ve 2. basamak için de 1 basamak planlanır.

Bu işlemlerden sonra 1 basamak, uygulama için son kez yeniden planlanır ve çalışmalara başlanır.

Bu çalışma sonucunda eldeki imkânlarla, karşılaşılan fırsatlar değerlendirilerek, öğrenci en iyi biçimde yetiştirilmeye çalışılmış olur.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu vardır: O da, değişen durumlarda yeniden gözden geçirilerek planların yeniden yapılması gerektiğidir.

X

Bu planlama da sadece okul ile ilgili konular değil, hayatta karşılaşılan pek çok konu da planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Örneğin, çocukların bağımsız bir kişilik kazanması oldukça önemlidir. Kendine güven, liderlik yapabilme, sorumluluklarının farkında olma ve gereğini yapma, karşısındakinin duygu ve düşüncelerine saygılı olabilme, sorunlara karşı duyarlı olma, sözünde durma, kırmadan hayır diyebilme gibi pek çok konuda üzerinde durulması ve çalışılması gereken konulardır.

Tüm bu ve benzeri konularda öğrenciyi iyi bir çizgiye getirmenin en kolay yolu, bunlar için önceden bir plan hazırlayarak, çalışmalar yapmaktır.

Çocuğunuzun böylece hayatta daha başarılı olacağını göreceksiniz.

Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

 
                                                                                 (SINIF ÖĞRETMENİ)