6-9 Yaş Dönemi Çocukların Gelişim Özellikleri
20491 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama
 
 
 
 
6-9 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
 
 
6-9 Yaş Çocuğun Gelişim Özellikleri

Çocuklarımız dünyaya gözünü açtığı ilk günden itibaren sürekli bir büyüme ve gelişme içerisindedir.Bu büyüme ve gelişme bazı dönemlerde daha hızlı bazı dönemlerde ise daha yavaş seyreder .Çocuğun her yaş dönemini kendine özgü gelişme özellikleri vardır.Onları daha yakından tanıyabilmek ve anlayabilmek için onun yaşına bağlı gelişim özelliklerini bilmemiz gerekir.

Okul çağı çocuğun gelişim basamakları genel olarak üç grupta ele alınır.Bunlar, 6-9,9-11,11-14 yaş basamakları şeklindedir.Biz bu ilk kitapçığımızda 6-9 yaş basamağın gelişim özelliklerini ele alacağız.Bunu da bedensel, zihinsel sosyal- duygusal gelişim basamakları

İçinde ele alacağız.

 

6-9 Yaş Dönemi Çocukların Bedensel Gelişimi

6/9 Yaş dönemi “okul çağı” olarak nitelendiriyoruz .Çocuğun daha önce geçirdiği

“oyun çağına” nazaran büyüme hızı yavaşlamıştır.Büyüme daha çok kol ve bacak uzaması şeklinde görülmeye başlamıştır.Büyük kaslar epeyce gelişmiş olmasına rağmen küçük kaslar(el, parmak ,bilek, dil hareketleri gibi,) henüz gelişme

halindedir. Bu yüzden çocuk el işlerinde henüz beceriksizdir. Kağıt kesmek yapıştırmak, çekiç, testere, gibi aletleri kullanmakta zorlanır. Yaptığı işler kaba saba olur. El becerisi gelişmediği için bu dönemde, ondan düzgün işler beklemekte hata olur zaten.

Özellikle hareket gerektiren oyunlardan hoşlanırlar,ağaca tırmanmak, ip atlamak sek sek oynamak gibi özelikle kız çocuklar ritmik oyunlardan, müziğe ayak uydurup dans etmekten hoşlanırlar.

Bu durumda görme yeteneği tam olarak gelişmemiştir. Bu yüzden çocuğun ince işleri ( ince uçlu kalem kullanması ve küçük puntolu yazı okuması ) yapması göz sinirlerini yıpratabilir.

Çocukların bu dönemde hareket ihtiyacı olduğu için fazla atılgan davranmaları ve başlarından büyük işlere kalkışmaları normaldir. Anne baba bu durumu hoş görüyle karşılamalıdır.

Bu çağda beden sağlığı ile düşünme gücü arasında yakın bir ilişki vardır bu dönemde kalıcı dişler çıkmaya başlar. Ayni zamanda çocukların kızamık, suçiçeği, kabakulak gibi bulaşıcı hastalıklarıda çok görülür. Anneler babalar bu dönemde çocuğun gerekli muayenelerini aksatmamalıdır. Ayrıca beslenmesine de dikkat etmek gerekir.

ZİHİN GELİŞİMİ; Bu çağda henüz çocukta somut düşünme gücü hakimdir.çocuk duyguları ile düşünür. Yaparak ve yaşayarak daha kolay öğrenir.7 yaşında çocuk oyun çağına göre daha gerçekçidir, duygular düşüncesine hakim olabilir,henüz olayları objektif değerlendirmeden uzaktır. Eleştiri yeteneği tam olarak kazanmakla birlikte zeki çocuklar eleştiri yeteneğini daha erken kazanır.

Bu çağda zaman kavramı çok sınırlıdır. Çocuklar ileri için plan yapamayabilirler. 8yaşından sonra zaman kavramı daha çok netleşmeye başlar.bu nedenle, bu çağı yaşayan çocuklarımızdan ileriye dönük planlar yapıp bunu davranışa dökmelerini beklemek biraz acelecilik olur.çünkü onların zaman anlayışı, bir yetişkin düzeyinde değildir.

Bu çağda çocuk para kavramını, nasıl kullanacağını ne işe yaradığını bilmek ister ona haftalık harçlık vererek paranın nasıl kullanılacağını öğretilmelidir. Ayrıca artık çocuk sayıları kavramaya başlar yüze kadar sayabilir ve basit işlemleri öğrenebilecek durama gelir.

 

Zihinsel gelişme paralel giden dil eğitimi de bu çağda çok hazırlıdır.8-9 yaş arsı dönemde çocuğun kelime hazinesi çok genişler. Bunda okulun etkisi büyüktür.6-7 yaşlarında okuma yazma öğrenebilecek duruma gelir genellikle kız çocuklar okuma-yazmada erkek çocuklar ise hesap yapmada daha önde giderler. Çocuklarda, çocuk gelişimine paralel olarak “bütün halinde öğrenme” daha kolay olduğu için okumada da cümleden harfe doğru öğretme metodu daha uygun bulunmuştur.

Yapılan araştırmalar bu çağın sonuna doğru çocukların yabancı dil öğrenmeye hazır hale geldiklerini göstermiştir.çocuklar bu çağda hayvanlara özel ilgi duyarlar ve evde beslemek isterler ama bakma sorumluluğunu yüklenemezler. Hayvanlarla ilgili , şarkılı , sözlü temsil ve filmlerden hoşlanırlar. Kızlar , büyükler gibi giyinmekten, evcilik oynamaktan öğretmenlik rolü üstlenmekten çok hoşlanırlar, erkekler ise araba ile oynar, askerlik , şoförlük gibi rolleri üslenirler ve bundan çok hoşlanırlar.