Sera Nedir?
8184 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Asit Yağmuru
Başkalarına Verin
Camı Yeniden Değerlendirme
Çevre ile İlgili Yazılar
Dünyamızı Nasıl Kurtarabiliriz
Gereğinden Fazla Çöp Var
Kuş Bilgi Bankası
Kuş Gözlemciliği
Ozon Deliği
Sera Nedir?
Su Kirliliği
Süs Bitkileri
İçerik oylama
 
 
 
SERA  NEDİR?

Sera, sıcak bir ortam isteyen çiçek ve diğer bitkilerin ye­tiştirildiği camdan bir yapı­dır.

NASIL ÇALIŞIR?

Güneş, camdan içeri ışıyarak serayı ısıtır, ve yapının damı ve duvarları bu ısıyı, içeride tutar.

BİZİM SERAMIZ

Dünya, tıpkı bir sera etkisi yapan ve karbondioksit gibi görülmeyen gazlardan olu­şan bir battaniye ile örtülü­dür. Güneş ışınları bu gaz­lardan oluşmuş battaniyeden içeri girer, ve bu örtü de ya­pının damı gibi ısıyı korur. Bu iyi bir şeydir - ısı olma­dan yaşayamayız.

NELER OLUYOR?

Fabrikalar, elektrik santralle­ri ve otomobiller bir sürü yeni gaz üretmektedir. Hatta, kesildiklerinde ağaç­lar bile bazı gazların havaya karışmasına neden olur. Bu yeni gazlar giderek güneşin ısısını gereğinden fazla tutmaktadır. İşte bu oluşuma "sera etkisi" ya da "küresel ısınma" diyoruz,

NELER OLABİLİR?

Eğer dünyanın ısısı birkaç derece artarsa, gezegenin birçok yerinde iklim şanla­rında büyük değişiklikler oluşur. Ilık yerler yaşanama-yacak kadar ısınır, soğuk olan bölgeler de ılıklaşmaya başlar.

 
 
Kaynak: Çocuklar 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz.
The Earth Works Group