Ozon Deliği
5684 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Asit Yağmuru
Başkalarına Verin
Camı Yeniden Değerlendirme
Çevre ile İlgili Yazılar
Dünyamızı Nasıl Kurtarabiliriz
Gereğinden Fazla Çöp Var
Kuş Bilgi Bankası
Kuş Gözlemciliği
Ozon Deliği
Sera Nedir?
Su Kirliliği
Süs Bitkileri
İçerik oylama
 
 
 
OZON  DELİ Ğİ

OZON TABAKASI

Gökyü&ürftJc, soluduğumuz havanın üzerimle "ozon" de­nilen bir gaz tabakası yer alır. Güneşin derimize zarar verebilecek ısınlarına engel olup. yararlı ışınların .ise bize kadar gelmesini sağla­yarak bize yardımcı olur. Şanslıyız ki bizi koruyacak bir ozon tabakamız var!

NELER OLUYOR?

Simdi, insanların yarattıkları gazlar, ozon tabakasını hasa­ra uğratmakta. Bu gazlara CFC'lcr ve balonlar deniyor. I kınla r, bu/dolaplarında, vangm söndürücülerinde, klima cihazlarında, plastik köpükte ve bazı diğer yer­lerde kullanılıyor.

NASIL OLUYOR?

CFC'Ier, atmosferin üzerine, ozon tabakasının olduğu yere yükselip, küçük bir ca­navar .gibi ozon tabakasını kemiriyorlar.

GÖREVİMİZ

Bilim adamları ozon tabakası konusunda çok endişeleni­yorlar. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, ne yazık ki bu taba­kanın oldukça büyük bir bö­lümü zarar görmüştür. Onun için de bu konuda bir an önce birşeyler yapmayı öğ­renmemiz çok önemlidir.

 
 
Kaynak: Çocuklar 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz.
The Earth Works Group