Gereğinden Fazla Çöp Var
6324 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Asit Yağmuru
Başkalarına Verin
Camı Yeniden Değerlendirme
Çevre ile İlgili Yazılar
Dünyamızı Nasıl Kurtarabiliriz
Gereğinden Fazla Çöp Var
Kuş Bilgi Bankası
Kuş Gözlemciliği
Ozon Deliği
Sera Nedir?
Su Kirliliği
Süs Bitkileri
İçerik oylama
GEREĞİNDEN  FAZLA  ÇÖP  VAR
 

Birşeyi attığınız zaman, doğru çöp tenekesine gider. Haftada bir, çöp kamyonu gelir, teneke kamyona bo­şaltılır ve çöpten kurtulmuş oluruz. Peki ama bu çöplere sonra ne olur? Kendiliklerin­den ortadan kaybolurlar mı? İşte bu imkansız!

NELER OLUYOR?

Hemen hemen tüm çöpler, bir çöp arazisine taşınır. Orada, çöp kamyonu içinde­kileri boşaltır. Kamyon git­tikten sonra bir traktör gelir ve çöp yığının üstünü top­rakla örter. Yani, attığımîz çöplerin büyük bir bölümü sadece gömülür.

BÜYÜK PİSLİK

Artık o denli çok çöp üreti­yoruz ki, birçok yerleşme merkezinde bunları boşalta­cak yer kalmamış durumda.

GÖREVİMİZ

Elimizi çabuk tutup, ürettiği­miz çöp miktarım azaltmalı­yız. Peki, bunu başarabilir miyiz? Tabii ki evet!

BUNU NASIL YAPABİ­LİRİZ?

Yeniden değerlendirme (kul­landığımız şeyleri atmak ye­rine yeniden kullanmak) ve önceden değerlendirme (plastik torbalar ve diğer pa­ketleme malzemesi gibi, ye­niden kullanamayacağımız şeyleri baştan almamak) yöntemlerine başvurmalıyız. Eğer yeniden ve önceden değerlendirirsek, çok daha az çöp üretiriz ve gezegeni­mizin yeşilliğini koruyabili­riz.

Kaynak: Çocuklar 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz.
The Earth Works Group