Okul Öncesi Eğitim
3825 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

 

 
 
 
 
 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

 
 
 
 
 
 
Okulöncesi Dönemde (3-6 Yaş) Dil Ve
Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların
Sağaltımına Ve Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik
Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi