13-01-14 Gönüllü Veli Başvuru Formu
5261 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama
GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    Adı Soyadı                  :...................................................................

 

    Mesleği                                 :.................................................................

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum            :................................................................

 

   Yaşı                            :................................................................

 

   Sabit Telefonu          :................................................................

   Cep Telefonu            :................................................................

   Adresi                        :................................................................

 

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................

   1)  :.........................................................................

   2)  :.........................................................................

   3) :.........................................................................

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati                      :............................................................

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası                :..................................................

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler                         :.....................................................

 

   Okulun koordinasyonuna

   ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                  :.....................................................

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................

 

 

 

   Gönüllü Veli                                     Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

     Adı Soyadı                                                                     Adı Soyadı

     

        İmzası                                                                        İmzası