13-01-02 Kültür ve Edebiyat Kulübü Çalışma Takvimi
32726 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

SOSYAL KULÜBÜN

200… – 200…   ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

EYLÜL - EKİM – KASIM

1.        Kulüp tüzüğünün hazırlanması.

2.        Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

3.        Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.

4.        Belirlenen tarihte toplantının yapılması.

5.        Yönetim kurulunun seçilmesi.

6.        Denetleme kurulunun seçilmesi.

7.        Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

8.        Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

9.        “.................” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

10.     ...................... Bilgilerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

11.     “İnternet ve ......................” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

12.     ...................... internet site isimlerinin panoda duyurulması.

13.     Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

14.     Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 
ARALIKOCAK

1.        Yönetim kurulunun toplanması.

2.        Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.

3.        Yapılacakların karara bağlanması.

4.        Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.

5.        “Çocuk ve ......................” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

6.        Okulda satranç takımı kurulması.

7.        ......................öğretimi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi.

8.        Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi  

9.        Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 
ŞUBAT – MART

1.        Genel kurulun toplanması.

2.        Alınmış kararların gözden geçirilmesi.

3.        Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

4.        Alınan kararların uygulanması.

5.        “Boş Vakitleri İyi Değerlendirmede ......................” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

6.        Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

7.        Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 
NİSAN – MAYIS

1.        “Çocuklukta ...................... Önemi”ni belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

2.        Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

3.        Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik ...................... ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

4.        “......................” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

5.        ...................... Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.

6.        Ülkemizdeki ...................... durumunun öğrencilere aktarılması.

7.        Okulda ...................... müsabakalarının ödüllü olarak yapılması.

8.        Kazanan öğrenci veya grup resimlerinin isimleriyle birlikte kulüp panosunda sergilenmesi.

9.        Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

10.     Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 
HAZİRAN

1.        Genel kurulun toplanması.

2.        “Okulda ......................” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

3.        Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.

4.        Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

   

  .............................                                                                         ………………………………

Danışman Öğretmen                                                                                     Danışman Öğretmen                                                                                      

                          

 …………………………………..

Okul Müdürü