Atılganlık Anketi
5591 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

GİRİŞKENLİK  ENVANTERİ

 

AÇIKLAMA: Aşağıda size 30 maddelik bir envanter verilmiştir. Her maddeyi dikkatlice okuyup, size uygunluk derecesine göre CEVAP KAĞIDINDAKİ ilgili parantezin içini KARALAYARAK cevaplandırınız.

ÖRNEK : İnsanlarla kavga etmekten hoşlanırım.

Eğer bu madde size çok iyi uyuyor, sizi çok iyi anlatıyorsa ÇOK İYİ UYUYOR; oldukça iyi anlatıyor, uyuyorsa OLDUKÇA UYUYOR; biraz uyuyor, size biraz anlatıyorsa BİRAZ UYUYOR; cevabını işaretleyiniz. Eğer madde size pek uymuyor, pek anlatamıyorsa PEK UYMUYOR; oldukça uymuyor, oldukça anlatmıyorsa FAZLA UYMUYOR; size hiç uymuyorsa, sizi hiç anlatamıyorsa HİÇ UYMUYOR cevabını işaretleyiniz.

 

1.      Bence insanların çoğu benden daha atılgan ve saldırgandır.

2.      Sıkılganlığım yüzünden karşıt cinse herhangi bir önerimde bulunamıyor ya da onların önerilerini kabul edemiyorum.

3.      Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamış bir yemek gelince garsona şikayette bulunurum.

4.      Başkalarının beni kırdıklarını fark  ettiğim halde onları incitmemeğe dikkat ederim.

5.      İstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse "hayır" demekte zorluk çekerim.

6.      Benden bir şey yapmam istendiğinde nedenini öğrenmekte ısrar ederim.

7.      İnsanı geliştirici ve sert tartışmalara katılmak istediğim zamanlar olur.

8.      Senin durumundaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım.

9.      Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.

10.  Yeni tanıştığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuşurum.

11.  Karşıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez bilmem.

12.  Resmi telefon konuşmaları yapmaktan çekinirim.

13.  Bir işe mektup yazarak başvurmayı yüz yüze görüşmeğe tercih ederim.

14.  Satın aldığım şeyleri geri vermekten sıkılırım.

15.  Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, rahatsızlığımı ifade etmek yerine duygularımı ondan saklamayı yeğlerim.

16.  Aptalca görünürüm korkusuyla soru sormaktan kaçarım.

17.  Bir tartışma sırasında kızdığım, hırslandığım belli olacak diye korkarım.

18.  Tanınmış ve saygı duyulan bir kimsenin yanlış bir şey söylediğini duyduğumda, dinleyenlere kendi görüşümü de duyurmaya çalışırım.

19.  Önem ve değerli bir iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca görmem.

20.  Önem ve değerli iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca görmem.

21.  Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir.

22.  Biri benim hakkımda yanlış ve kötü şeyler söylerse, hemen o kişiyle konuşurum.

23.  Çoğunlukla hayır demekte güçlük çekerim.

24.  Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi yeğlerim.

25.  Kötü bir hizmetten şikayetçi olurum.

26.  Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem.

27.  Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kişi yüksek sesle konuşursa, onlara susmalarını ya da konuşmalarına başka yerde devam etmelerini söylerim.

28.  Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlış olduğunu söylerim.

29.  Fikrimi ifade etmekte zorluk çekerim.

30.  Hiçbir şey söyleyemediğimiz zamanlar olur.

 


RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİNİN CEVAP KAĞIDI

Metin Kutusu: Çok iyi Uyuyor
Oldukça Uyuyor
Biraz Uyuyor

Pek Uymuyor
Fazla Uymuyor
Hiç Uymuyor
 

 

 


1.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

2.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

3.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

4.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

5.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

6.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

7.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

8.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

9.      (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

10.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

11.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

12.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

13.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

14.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

15.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

16.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

17.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

18.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

19.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

20.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

21.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

22.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

23.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

24.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

25.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

26.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

27.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

28.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

29.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

30.  (  )                                (  )     (  )     (  )              (  )     (  )

RUTHUS ATILGANLIK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Atılganlık: Kişiler arası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla Rathus Assertiveness Schedüle (Rathus, 1973) kullanılmıştır. Bu envanter farklı kültürlere uygulanması, kısa oluşu, değerlendirmesinin kolay oluşu gibi avantajlar taşımaktadır. Voltan (1980) tarafından Türkçe'ye uyarlandı.

R. A. E. 30 maddeden oluşmaktadır. Olumlu ve olumsuz ifadeler bulunmaktadır. Bunların puanlanması da farklıdır. Olumlu ifadelerin toplamı ile olumsuz ifadelerin toplamlarını, toplayacağız. Çekingenliğe doğru uzanan uç 30 puan, atılganlığa uzanan uç puan ise 180 dir.

Güvenirliği: Test tekrar yöntemi ile 78, testin iki yarıya bölünmesi yöntemi ile de 77, bulunmuştur. Voltan ise Türkçe'ye çevirisinde ise test tekrarı yöntemi ile 92, testin yarıya bölünmesi yöntemi ile de 63 ve 77 güvenirliğini bulmuştur.

Olumlu ifadeler: 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29  (13 madde) bulunmaktadır. Bu sorularda verilecek puanlarda şöyledir.

Çok iyi uyuyor   :         6 puan             Pek uymuyor   :            3 Puan

Oldukça uyuyor :         5 puan             Fazla uymuyor :            2 Puan

Biraz uyuyor      :          4 Puan             Hiç uymuyor    :           1 Puan

Olumsuz ifadeler: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30  (17 madde) bulunmaktadır. Bu sorulara verilecek puanlar şöyledir.

Çok iyi uyuyor   :         1 puan             Pek uymuyor   :            4 Puan

Oldukça uyuyor :         2 puan             Fazla uymuyor :            5 Puan

Biraz uyuyor      :          3 Puan             Hiç uymuyor    :           6 Puan       verilecek.

Düşük yani çekingenlik Ortalama                     Atılganlık yüksek

            30....................................105.....................................180

30......80   Çekingenlik

80.....130  Orta

130...180  Atılganlık ......................,,,,,,,,,,,,,,,