Oyun - Oyuncak
4440 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Bebeklik
Çocuğu Kabullenmek
Çocukluk
İlişkiler / İletişim
Kardeş İlişkileri
Oyun - Oyuncak
Ödevlere Yardım
İçerik oylama

  

   Oyun – Oyuncak

            Oyun çocuğa hiç  kimsenin  öğretemeyeceği  konuları  kendi  deneyimleri  ile öğrenme yöntemidir. Oyunun bedensel, eğitimsel  bir  değeri  aynı zamanda  iyileştirici, çocuğu  korkularından gerilimlerinden kurtarıcı bir  yönü  vardır.

           

·        Oyun, çocuğa kendini  tanımayı öğretir. Böylece  çocuk oyun  oynadıkça yetenekleri  gelişir, becerileri artar.

·        Oyun  oynamak  için  çocukların  teşvikinize ihtiyaçları  yoktur.

·        Çocuğunuzla  oyun oynaktan  ve  onun  heyecanını  paylaşmak  fırsatını  kaçırmayın.

·        Çocuklarla oynadığınız oyunlarda  oyunları  kaybedin / yenilin. Çocuklar  yenildikleri  zaman  oyuna  olan ilgileri  kaybolur.

·        Çocuğunuzun  bir oyun  aracı olarak  su ile  temasına  izin  verin. Deneyim ve keşif  olanakları  sağlayan  su sayesinde  çocukları  huysuzlukları azalır / sakinleşirler.

·        2 yaşına kadar  çocuğunuzun  oyuncaklarının  kırılmayan, yumuşak  ve  emniyetli  olmasına  dikkat  edin.

·        Pahalı  elektronik  oyuncaklar  pek  kullanışlı  değillerdir. Verdikleri  ilk  sevinçten  sonra  birçok sıkıntı  getirirler.

·        Pahalı elektronik   oyuncak  alımında  iki  kere düşünülmeli. Bozar diye izin vermediğiniz de çocuğunuzun  hem sevincini hem girişimciliğini engellemiş olursunuz.

 

 

Kaynakça

-       Batlaş, Acar; Anne – baba elkitabı; Remzi  Kitabevi

-       Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi

-       Yörükoğlu, Atalay; Genlik Psikolojisi; İş bankası yayınları.

-       Yavuzer, Haluk ; Çocuk Eğitimi, Remzi