Güzel Sözler
12741 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama
GÜZEL SÖZLER
 
EGEMENLİK

 

Ulusun saltanat ve egemenlik makamı yalnız ve ancak TBMM'dir. Bundan başka bir saltanat ve makam yoktur, olamaz.                                             

Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş kuruluşlar her tarafta yı­kılmaya mahkûmdurlar.       

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.                                              

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında, zincirler erir, taç ve tahtlar batar mahvolur.                                             

Ulusal egemenlik ulusun namusudur, haysiyetidir, şerefidir.                                             

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal ege­menliktir.                                   

Demokrasi prensibi, ulusun egemenliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir.     

Ulusun kendisi kurduğu devleti ve bağımsızlığını sonuna ka­dar koruyacaktır.                     

Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey mekteptir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

ATATÜRK

 

Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.                                                         W. SHAKESPEARE

Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim en iyi yöne­timdir.                                       GOETHE