Kardeş İlişkileri
4607 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

             Kardeş  İlişkileri

             Kardeşler  arası  ilişkiler de, yeni  deneyimlerin, paylaşımların  yaşandığı, problemler  çözümlerinin  öğrenildiği, çatışmaların  yaşandığı  ilişkilerdir. Doğum  sırası, ağabey  kardeş ilişkileri  onların kişiliğini /  tercihlerini  hayatları  boyunca  etkileyecektir.

            Anne  babalar  sıklıkla  kardeşler  arasındaki  problemleri  kendileri çözme, onlar  arasında  birini daha  fazla  koruma, diğerini  hırpalama, taraf olma hatası  yapmaktadırlar. Aşağıda  kardeşler  arası ilişkilerde  doğru  tutumları  okuyacaksınız.

 

·        Kardeşleri  birbiriyle  kıyaslamayın. Onları  birbirine  düşman  etmenin  en  kestirme yolu  budur. Yüzleri  birbirine  benziyor  diye  özelliklerinin de  birbirine  benzemesi  gerekmez.

·        Çocuğunuza  verdiğiniz  öğütlerin  onu  etkileyip  etkilemediğini  öğrenmek   istiyorsanız, onun  kardeşine  verdiği  öğütlere  bir  bakın.

·        Kardeşler   arası  problemlerde  müdahaleci  olmayın. Problemlerini  kendi  başlarına  çözmelerine   fırsat   verin. Böylece  karşılıklı   problem  çözebileceklerini  öğreneceklerdir.

·        Karşılıklı  anlaşmazlık    durumlarında   hakem   rolü  üslenmek  çok  zordur.  Tarafsız  olmanız  değil,  mutlaka  kendilerinden  taraf   olmanız  beklenir.

 

 

Kaynakça

-          Yavuzer, Haluk ; Çocuk Eğitimi, Remzi

-          Yörükoğlu, Atalay; Genlik Psikolojisi; İş bankası yayınları.

-          Batlaş, Acar; Anne – baba elkitabı; Remzi  Kitabevi