Başarısızlık Nedenleri Anketi
3529 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Sevgili öğrenciler,

Bu anket derslerinizdeki başarısızlık nedenlerini öğrenmek için hazırlanmıştır. Niçin çalışamıyor, neden başarılı olamıyorsunuz?

Bu soruların nedenlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Önemli bulduklarınızı (X) işareti  ile belirtiniz. Sizce başka nedenler varsa kısaca açıklayınız.

1.      Ailemden ayrı oluşum yüzünden.                                                                       (   )

2.      Ailemdeki huzursuzluk yüzünden.                                                                      (   )

3.      Ailemdeki hastalıklar yüzünden.                                                                        (   )

4.      Kardeşlerim yüzünden.                                                                                     (   )

5.      Ailemin sürekli ders çalış demesinden bıktığımdan                                             (   )

6.      Sağlığımız bozuk olduğundan.                                                                           (   )

7.      Kimseye açmadığım sorunlar yüzünden.                                                            (   )

8.      İyi ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden.                                                      (   )

9.      Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından.                                                      (   )

10.  Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden                                                                 (   )

11.  Başaramayacağım derslere çalışmak istemediğimden                                         (   )

12.  Sınıfımızın çok kalabalık olmasından                                                                  (   )

13.  Dikkatsiz oluşumdan                                                                                        (   )

14.  Sınavlarda çok heyecanlandığımdan                                                                  (   )

15.  Eve sürekli misafir gelmesinden                                                                         (   )

16.  Evimizin okula uzak olması                                                                               (   )

17.  Çalıştığım halde yapamıyorum                                                                           (   )

18.  Uzun süre öğretmensiz kaldığımdan                                                                   (   )

19.  Öğretmenlerimizin dersleri monoton bir şekilde anlatması                                   (   )

20.  Aynı gün ikiden fazla sınavın yapılmasından                                                       (   )

21.  Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden                                         (   )

22.  Ön bilgilerin yetersiz olduğundan                                                                       (   )

23.  Sınavlarda zor soru sorulduğundan                                                                    (   )

24.  Bu okulu sevmediğimden                                                                                  (   )

25.  Ders dışı konularla ilgilendiğimden                                                                     (   )

26.  Evimizin yakıt sorunu olduğundan                                                                      (   )

27.  Bana ait çalışma odamın olmayışından                                                               (   )

28.  Anlayamadığımız konularda öğretmenlerimize soru sormaktan çekindiğimizden    (   )

29.  Matematik, yabancı dil derslerinde alıştırma, tekrar yetersizliğinden                      (   )

30.  Yeterince beslenemediğimden                                                                             (   )

31.  Dışarıda başka işte çalıştığımdan                                                                         (   )

Bunların dışında sizce başka nedenler varsa aşağıya yazınız.

1.      ..........................................................................................................................

2.      ..........................................................................................................................

3.      ..........................................................................................................................


Başarısızlık nedenleri anketinin uygulama aşamaları:

 

Sınıfta öğrencilere açıklama yapılarak anket uygulanır. Uygulama sonunda her soru için çetele tutulur, yoğunlaşan soruların cevaplarına göre yüzdesi çıkarılır.

Örneğin : Sınıftaki öğrenci sayısı 60 ise ve 2. soruya 20 kişi işaretlemişse 20 yüzde ile çarpılır. 60'a bölünerek yüzde bulunur. Bu ise %33 eder. O halde sınıfın %33 ünde (ailedeki huzursuzluk) söz konusudur. Her sınıf için yüzde bulma işlemi tamamlandıktan sonra (1, 2, 3) sınıflarda kendi aralarında toplam yüzdesi alınır. Okulun tüm sonucu alınır. Rapor haline getirilir. Öğretmenler kurulunda sonuç tartışılır.

Sınıflar düzeyinde çıkan problemler ilerideki rehberlik ders saatlerinde konuşulmak üzere programa alınır. Kişisel problemi olan öğrenciler bireysel görüşmeye alınır. Aile ile ilişki kurulur.

 

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSUNUN YORUMU

          Başarısızlık nedenleri anketi değerlendirme tablosunun sol kenarına sınıf öğrencilerini temsil eden numaralar yazılmış, Ankete 31 başarısızlık nedeni verilmiştir. Tabloda yer olmadığı için 21 tanesi tabloya kaydedilmiştir. Sınıf rehber öğretmenleri yeteri büyüklükte kareli kağıt kullanarak 31. Başarısızlık nedenini tabloya yerleştireceklerdir.

 

YORUM : Tablonun % sırasına ve tablonun sağ kenarındaki öğrencilerin bireysel olarak işaretlendikleri başarısızlık nedenleri toplamı sütuna bakarak yorum yapılır. Buna göre tabloya bakarak kısa bir yorum yapalım. Anket 9 kişilik bir guruba uygulanmıştır. 9 kişilik sınıfta öğrencilerin başarısızlığına sebep olan 25 neden tespit edilmiştir. Sınıfın % 22'sinin başarısızlığına "aileden ayrı oluş" etki ettiği görülmüştür. ( 1 nolu neden)  Sınıfın % 11'inde  "ailedeki huzursuzluk" başarısızlık nedeni olarak gösterilmiştir. (2 nolu neden) % 33'ü evlerinin okula uzaklığını başarısızlık nedeni olarak belirtmişlerdir. ( 16 nolu başarısızlık nedeni) Diğerleri içinde aynı şekilde değerlendirme yapılır. Buna göre sınıfta 2 öğrenci ailesinden ayrı oluşlarını başarısızlık nedeni olarak belirtmiş, bir öğrenci ailedeki huzursuzluğu başarısızlık nedeni olarak işaretlemiştir. 5 nolu neden hiçbir öğrencide görülmemiştir. Diğer 31 neden için bu sıraya bakarak değerlendirmeye devam edilir. Tablonun sağındaki toplam sütununa bakarak bireyler tek tek değerlendirilir. Bu sütuna göre Fatihin başarısızlığı için en çok neden sıralayan öğrencidir. Osman başarısızlığı için 4 neden belirtmiştir. Korhan belirtmemiştir. Bu şekilde diğer öğrencilerin durumu hangi numarada çetele varsa oraya bakarız. Mesela Zeyneb'in başarısını etkileyen bir neden belirtmiştir. ( 16 nolu neden) Bu ise evlerinin okula uzak oluşudur. Bütün öğrenciler için buna benzer bir değerlendirme yapılar. Bu nedenle sınıf rehber öğretmenince özlü bir rapor halinde okul rehberlik bürosuna verilir. Sınıf rehber öğretmeni idare, okul rehberlik bürosu imkanları ölçüsünde bu nedenle giderme yoluna gider. Konu gerektiğinde öğretmenler kurulunda tartışılır.

 

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ  ANKETİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

SINIF:

  ÖRENCİLER

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Top

lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%