53-10 Karşı Gelme
4095 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

KARŞI GELME BOZUKLUĞU

Çocuklar neden saygısız karşılıklar verir ve tartışmacı bir yaklaşım benimserler ? Bu davranışların tümü sözlü saldırganlık biçimleri ;öfke ifadeleri;ve karşısındakine söz geçirme ödeşme ya da başkası tarafından yönetilmekten kaçınma girişimleridir. Böyle oluşunun temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

· Yorgun mutsuz olma ve düş kırıklığına uğrama.

· Başka çocuklar tarafından korkutulma veya başkalarından daha güçlü görünmek için onları korkutma yolunu seçme.

· Çoğu kuralın, ebeveynin yargılarına ve sağduyusuna dayandığını ve doğa yasaları gibi mutlak kurallara bağlı olmadığını anlamak için yeterli soyut düşünme becerilerine sahip olma.

· Daha fazla özellik ve yetki arzusuna karşılık uzlaşma becerilerinin kısıtlı olması

 DSM  IV' e göre karşı gelme bozukluğu , en az altı ay süren, bu sırada aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) bulunduğu bir olumsuzluk ve karşı gelme davranışı örüntüsü şeklinde tanımlanır:

1.     Sık sık hiddetlenir(huysuzlaşır)

2.     Sık sık büyükleriyle tartışmaya girer

3.     Büyüklerinin isteklerine ya da kurallarına uymaya çoğu zaman etkin bir biçimde karşı gelir ya da bunları reddeder

4.     Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdıran şeyler yapar

5.     Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlar

6.     Çoğu zaman alıngandır çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır

7.     Çoğu zaman içerlemiş kızgın ve güceniktir

8.     Çoğu zaman kincidir ve intikam almak ister

 

 ANA-BABAYA

Çocuğunuz sürekli itaatsiz davranışlarda bulunuyorsa olası iç çatışma ve isyankarlık kaynaklarını inceleyin . eğer bu , son çocukluk döneminde devam eden sürekli bir aranış biçimi halini alırsa ailenizin durumunu yakından değerlendirin :

· Ailenizin üyeleri birbirlerine karşı ne kadar saygı gösteriyor ?

· Birbirlerinin kişisel dokunulmazlıklarına,fikirlerine ve kişisel değerlerine saygı gösteriyorlar mı ?

· Aile yaşanan anlaşmazlıkları nasıl çözüyor ?

· Anlaşmazlıklar mantıklı tartışmalar yoluyla mı çözülüyor yoksa insanlar düzenli olarak münakaşa ve şiddete mi başvuruyorlar ?

· Çocuğunuzla alışılagelmiş iletişim kurma şekliniz nedir ve disiplin ne şekilde uygulanıyor ?

· Uygulanan disiplin de fiziksel ceza bağırma ve aşağılama ne sıklıkta yer alıyor ?

· Sizin kişiliğiniz ve dünyaya uyum sağlama biçiminizin çocuğunuzunkinden çok farklı olması mı aranızda sürtüşmeye neden oluyor ?

· Çocuğunuz okulda başarılı olma ve arkadaşlık kurma ile ilgili sorunlar mı yaşıyor ?

· Çocuk gergin bir aile ortamında mı büyüyor ?

Ne Zaman Bir Uzman Yardımı Almalı ?

Karşı gelme bozukluğu gösteren bazı çocuklar için uzman yardımı almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Dışardan rehberlik almanızı gerektiren bu durumlar şunlardır.

· Çocuğunuz okulda ve evde sürekli ve uzun süren bir otoriteye karşı gelme davranışı gösteriyorsa

· Olumsuz duygularına ulaşması için çocuğunuzu tüm gayretlerinizle desteklemelerinize  rağmen itaatsiz davranışları devam ediyorsa

· Çocuğunuzun itaatsiz ve karşı gelme davranışlarına saldırgan ve yıkıcı davranışlar eşlik ediyorsa

· Çocuğunuz genelleştirilmiş mutsuzluk belirtileri gösteriyorsa ; canı sıkan sevilmeyen arkadaşsız bir çocuksa Zaman zaman intihar etme arzusunu dile getiriyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.

· Aile  anlaşmazlıklara fiziksel veya duygusal istismar ile cevap verme alışkanlığını sürdürüyorsa