53-13 Öğrenme Güçlüğü
5142 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

 

Zihinsel yetersizliği olmadığı halde akademik-sosyal-devimsel yetersizliklere sahip çocuklardır.

 

Aileye Öneriler

 

1.      Aşırı hareketli ve dikkati dağınık olan öğrencinin öğrenmesine ket vurabilecek

uyaranların azaltılması ve çevreden arındırılması gerekir. (Çocuğun ders çalıştığı odadaki parlak,dikkat çekici uyaranların azaltılması

2.     Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların çalışma becerilerini kullanma

yeteneğindeki sınırlılıklardan dolayı çocuğa çalışma becerilerini kullanmasını sağlayıcı ev egzersizleri yaptırmak gerekir.('Günlük hazırlık ve temizlik işlerine katılma

3.  Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar başarısızlık beklentisi yaşadıklarından

onlara evde birtakım sorumluluklar verip,başarıları ödüllendirilmelidir.

4.      Bu çocuklar için,dikkat egzersizleri uygulanabilir (boncuk dizme)

5.      Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun olumsuz davranışlarını azaltmak için

davranış değiştirme tekniklerinden yararlanır.(olumsuz davranışını ve söylediği olumsuz şeyleri önemsememek)

6.   Öğrenme güçlüğü olan çocuk doktora gönderilip, fizyolojik problemi varsa

tespit edilmelidir.

7.     Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklarda görsel ve işitsel algılama problemi

vardır. Bu çocukların görsel ve işitsel algı yeteneğini geliştirin.

 

 

Görsel Algılama Becerilerini Geliştirme Yolları

 

Eşyaları sınıflandırma faaliyetleri; (eşyaların renklerine, büyüklüklerine şekillerine, cinslerine göre kümeleme)

Ayırt etme faaliyetleri; bu çalışmada resimler, geometrik şekiller ve desenli malzemeler kullanılır.

Hafıza oyunları; bu oyunlarda değişik tıp eşyalar kullanarak bunların çocuğa neyi hatırlattığı veya bunları görünce çocuğa ne hissettiği sorulur.

 

İşitsel Algılama Becerilerini Geliştirme Yolları

 

Gözlerini kapayarak hatırlatma oyunları oynatma (El çırparak  ellerini kaç defa çırptım"diye sorunuz. Hatırlama oyunları iki,üç veya dört etaplı olabilir. Mesela  mavi kitabı al. masanın üzerine koy."

Cümle tamamlama oyunları ("sirkte neler işittin?ilk defa ne işittin ve sonra işittiğin

neydi'?") Tanıma, ayırma ve lokalizasyon (geldiği yeri belirleme )faaliyetler;su sesi .kapı sesi (çarpma şeklinde) köpek havlaması, kedi miyavlaması gibi her gün her yerde duyulabilen sesleri kullanarak "bu sesleri tanıyabiliyor musun?" 'Hangi seslerin aynı ve hangilerinin ayrı olduğunu" 'bu seslerin hangi taraftan geldiğini" söyle bakalım.

 

 

 

 

Öğretmene Öneriler

 

1.      Bu çocuklara çalışma becerilerini kullanmayı geliştirici ev egzersizleri

verilmelidir.

(Ders tekrarı yapması)

2.      Sınıfta kullanılan komutlar basit, kısa ve net olmalıdır.

3.      Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların işitsel ve görsel uyaranları bellekte

tutabilmeleri söze dayalı materyalleri hatırlamaları güç olduğundan aileye diyaloğa  geçip , evde  derslere ilişkin soru-cevap tarzında zihin egzersizleri yaptırılabilir­

4.      Görsel algılama problemi olan öğrenme güçlüğü olan çocuk,  harfleri kopya

edemeyebilir. Bazı geometrik şekilleri birbirinden ayırt edemeyebilir. Bu çocukları eğitim faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.

5.      Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda işitsel algılama problemlerine normal

çocuklardan daha fazla rastlanmaktadır. İşitsel algılama problemi olan çocuklar; kapı ziliyle telefon zilinin sesini ayırt edemeyebilirler.  Bu duruma dikkat edilmelidir.

6.      Öğrenme güçlüğü olan çocuklar başarısızlık beklentisi yaşadıklarından,onlara

sınıfta söz hakkı verilmeli,derse katılımları sağlanmalı ve başarıları ödüllendirilmelidir. Başarısızlığın üstesinden gelmeye hizmet edecek stratejilerin çocuğa kazandırılması gerekmektedir.

7.      Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar hoşa gitmeyen bir davranış

gösterdiğinde, o davranışı ortadan kaldırmak için, davranış değiştirme yaklaşımına yer verilmelidir; bulunulan yere, zamana, ortama uygun olmayan bir şekilde söz yahut davranışta bulunan kişinin,bu tür davranış ve sözlerini görmezden gelerek,onun o ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması faydalı olacaktır.

8.      Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar,duygusal bozukluk gösteren çocukların

davranış özelliklerini göstermektedirler. Öğrenme güçlüğü olan çocuk, çoğu zaman mutsuzdur Kendini değerlendirmesi olumlu değildir. Sınıftaki çocukların, kiminle oynadığı araştırıldığında genellikle öğrenme güçlüğü olan çocukların görmezlikten gelindiği belirtilmektedir. Bu çocuklar arkadaşlarına olumsuz şeyler söyleme eğilimindedirler.

9.      Öğretmen, öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun hyperactıve(aşırı hareketlilik)

olduğunu anlarsa sınıf içinde ortam düzenlemesine gidebilir. Öğrenciyi duvardan tarafa oturtarak ve sırasında yer alabilecek dikkat dağıtıcı unsurları ayıklayarak bu tipdavranışları azaltabilir. Ancak bu tür düzenlemeler yapılırken,çocukla konuşularak yapılanların, cezalandırma için yapamadığı anlatılmalıdır.

10.  Öğrenme güçlüğü olan çocuğun, herhangi bir eyleme girişmeden önce

düşünmesi sağlanmalıdır. Burada amaç; öğrencinin kendisinin kullanabileceği stratejileri sağlayarak kendine yeterli ve bağımsızlığını kazanmış öğrenciler yetiştirmektir Okuduğunu anlamayı arttırmak için kendi kendini sorgulama tekniğiyle öğrenciyi destekleyen taktikler  kazandırılabilir. İlk olarak öğrenci kendisine "bu parçaya neden çalışıyorum' sorusunu sormak, ana fikirlerini bulup altlarını işaretleme, ana fıkirlere ilişkin soru düşünüp yazma, soruya ve yanıtlarına tekrar  bakıp, nasıl daha fazla bilgi sağlanabileceğini gösterilmelidir

11. Öğrenme güçlüklerinin oluşmasını arttıran ve öğrenme güçlüğü olan

çocukların, yararı olmayan öğretmen tipi, tüm çocukların aynı şekilde öğrendiğini ve başarılı öğretim tekniğini sadece kendisinin bildiğine inanan ve bir tek öğretme sürecine yer veren öğretmendir.

 

Görsel Algılama Becerilerini  Geliştirme Yolları

 

Eşyaları sınıflandırma faaliyetleri; (eşyaların renklerine, büyüklüklerine şekillerine, cinslerine göre kümeleme)

Ayırt etme faaliyetleri; bu çalışmada resimler, geometrik şekiller ve desenli malzemeler kullanılır.

Hafıza oyunları; bu oyunlarda değişik tıp eşyalar kullanarak bunların çocuğa neyi hatırlattığı veya bunları görünce çocuğa ne hissettiği sorulur.