17-1 Bağımlılık / Bağımsızlık
5553 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

BAĞLIYIM  AMA,  BAĞIMLI  DEĞİLİM

 

AMAÇ

            Öğrencilerin  ilişkilerde/ davranışlarda  "bağlılık, bağımsızlık ve  bağımlılık"  arasındaki  farklılıkları  görebilmesine  yardımcı  olmak.

 

ARAÇ – GEREÇ

            Eldeki   Davranışlar  Listesi ,  kağıt,  kalem.

 

SÜREÇ

            Davranışlar  Listesini  tahtaya  yazınız.

            Her  öğrenci  kendi  başına,  ifadeleri  okuyarak  kendisine  uygun  olan  maddeleri  işaretlesin.

 

            Daha  sonra  öğrencilerinizle  aşağıdaki  sorular  çerçevesinde  tartışın:

            1. Davranışlar  listesindeki ifadelerin  hangileri  bağlılık,  hangileri  bağımsızlık  ve hangileri  bağımlılık  ifade   etmektedir.

            2. İlişkilerinizde  hangisini tercih  edersiniz,  yapmak  istediğiniz  hangisidir.

            3. Hangi  davranış  tarzı  kişinin  gelişimini  olumlu  yönde  etkiler.

            4. Çevrenizdekiler  daha  çok hangi  yaklaşımları  beklerler.

            5. Tercih  ettiğiniz  yaklaşım  size  neler  kazandırıyor.

 

DİKKAT

            Bu  uygulama  öğrencilerin  bağımlılık  ve  bağımsızlıkla  ilgili  farkındalıklarını  artırmak  içindir. Öğrenciler  kendi yanıtlarını  açıklamak  zorunda   değildir.

 

BİLGİ

            Bireyin  sorumluluk  duygusu  ve  güveni  gelişmiş  bir  kişi  olması "bağlılık"  yaklaşımını  kullanmasını  gerektirir. Bağımlılık  kendi  başına  karar  vermeyi  engellemektedir. Ancak  bağımsızlık da bir şekilde  toplumda  yaşamayı  olumsuz  etkilemekte   ve  bir  şekilde  yine bağımlı  davranış  ortaya  koymasına  neden  olmaktadır.

            Bağlı  olmak ise, insanların  kendi  çabalarını  diğerlerinin  çabalarıyla birleştirerek  başarıya  ulaşmasına yardımcı  olur. Ulaşılmak istenen  hedef  "Kararlarımı   kendim  verebilecek  kadar  bağımsız, ancak  diğerlerinden  güç  ve  fikir  alacak  kadar  bağlıyım".

 

 

DAVRANIŞLAR   LİSTESİ

 

a.      Sensiz  yapamam.  

b.     Sana  ihtiyacım  yok.

c.     Seninle  olmaktan  hoşnudum

 

 

a.      Sensiz  karar  alamam.

b.     Yalnız  karar  almayı  tercih  ederim.

c.     Birlikte  karar  almaktan  hoşnudum.

 

 

a.  Yalnız  sinemaya   gidemem.

b.  Tek  başıma  sinemaya  gidebilirim.

c.  Biriyle  birlikte  sinemaya  gitmekten  zevk  alırım.

a.  Yeni  alacağım  elbiseyi  mutlaka  annem  seçtiririm.

b.   Kendime  uygun  elbiseyi seçerken kesinlikle  kimseyi karıştırmam.

c.  Annemle  görüş alışverişinden  sonra  elbisemi kendim  seçerim.

 

 

a.      İzin  almadan  kesinlikle  dışarı  çıkmam.

b.      Dışarı  çıktığımda  evdekilerden  hiç kimse  benim  nerede  olduğumu  bilmez.

c.     Dışarı çıkacağımı  ve  nerede  olacağımı aileme  haber  veririm.

 

 

 

a.      Hep  birinin  söylemesiyle  ders  çalışırım.

b.     Başkalarının  söylediklerine asla aldırmam.

c.     Ders  çalışmaya  kendim  karar  verir  ve  uygularım.

 

 

 

a.  Arkadaşımın  en  samimi  arkadaşı  mutlaka   ben  olmalıyım.

b.  Kimseyle  çok  yakın  arkadaşlık  kurmam.

c.  Samimi  arkadaşımın  başka  arkadaşları da  olabilir.

 

DEĞERLENDİRME

a)     bağımlılık

b)    bireysellik / ferdilik

c)     bağlılık