17-2 Gelecekten Mektup
6933 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

                                    GELECEKTEN   MEKTUP

 

AMAÇ

            Öğrencilerin  gelecek  hedeflerini  belirlemelerine  yardımcı  olmak.

 

ARAÇ -  GEREÇ

 

            Kağıt – Kalem

 

SÜREÇ

 

            Öğrencilerin  bir  süre  sessiz  kalmalarını  ve  şu  anda  olduklarından  10 yaş  daha  büyük olduklarını  hayal  etmelerini  isteyin (Örneğin; 16  ise  26  yaşında  olduklarını).

 

            Ardından  her  öğrenciye,  10  yıl  sonraki  kendilerinden  bugünkü   kendilerine  mektup  yazmalarını  söyleyin. Mektupta  önce  nerede  olduğunu, ne  iş  yaptığını,  kimlerle  yaşadığını,  nasıl  bir  ortamda  bulunduğunu,  bu on  yılda  neler  yaşadığını,  önemli  olayları, kayıpları, kazançlarını  vb. yazsınlar. Kendilerine  öneriler  ve  nasihatler  versinler,  hatta  kendilerine  bu  hayat  ve  geçen  on  yıl  için teşekkür  etsinler. Bunun  için  takriben  15-20  dakika  kadar  süre  verin.

 

            Daha  sonra  gönüllü  öğrencilerin  mektuplarını  okumalarını  sağlayın  ve  varsa  kendilerinin   ya  da  birbirlerinin  mektupları  için  düşüncelerini birbirleriyle  paylaşmaları  için  teşvik  edin, olumsuz  eleştirilere  izin  vermeyin.

 

DİKKAT

 

            Olumsuzlukların  bariz  birçimde  çok olduğu   mektuplara  dikkat  edin . sınıfta  hiçbir  şey  söylemeyin. Ancak bu öğrencileri  belirleyin ve psikolojik yardım  alması  için  Okul  Rehberlik  ve  Psikolojik Danışma  Servisi'ne  yönlendirin. Bunu  yaparken  öğrenciye  yumuşak, destekleyici  ve  ikna  edici  davranmaya  dikkat  edin.

 

BİLGİ

 

            Amaçların oluşması  hayallerden  başlar.  Önce hayal  ederiz. Bu hayali  gözümüzde resmedebiliyorsak  bunu  gerçekleştirmek  için planlar  yaparız  ve  çalışırız.  Bu  nedenle  hayallerimiz  önemlidir.  Özellikle  uzak  geleceğimiz  için  gözümüzde  canlandırdığımız  resim  kendimize  çizdiğimiz  yolu  gösterebilir. Çünkü  ancak  inandığımız  şeyleri   gözümüzde  canlandırabilir,  resimlendirebiliriz.  Ancak  inandığımız  zaman  çaba  harcarız.  Resim   kötü  ve olumsuzluklar  içeriyorsa  gençlere / öğrencilere  uzmanlar  tarafından  psikolojik  destek  verilmesi  iyi  olur.