17-4 Mesleklere İlişkin Düşüncelerim
5460 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

                        MESLEKLERE  İLİŞKİN  DÜŞÜNCELERİM

 

AMAÇ

 

            Öğrencilerin  mesleklere  ilişkin  kendi  tutum  ve  düşüncelerini  tanımalarına  yardımcı olmak

 

ARAÇ – GEREÇ

 

            Cümle  tamamlama  formu

 

SÜREÇ

 

            Öğrencilere EK' teki  form çoğaltılıp dağıtılır  veya bir kağıda  yazdırılabilir.

            Öğrencilerden  cümlelerin  boşluklarını içlerinden geldiği şekilde  doldurmaları istenir. Daha sonra  yazdıkları  ile ilgili paylaşım  yapılır.

            Paylaşımda;

-         Kendileri ile ilgili neler fark ettikleri,

-         Mesleklere  verdikleri değerlerin neler olduğu,

-         Mesleğin kendisi için ne ifade ettiği gibi  konular tartışılır.

 

DİKKAT

 

            Bu süreçte  öğrencilerin mesleklerle ilgili düşünmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin söyledikleri, anlamsız gibi görünen ifadeler de önemlidir. Öğrenciler kabul edilmeli, yargılanmamalıdır. Ancak "Neden böyle düşünüyorsun" şeklinde sorularla daha ayrıntılı düşünmelerine yardımcı olunabilir. Fakat bu, asla sorgulama biçiminde olmamalıdır. Öğrencilerin de birbirlerinin söylediklerini saygıyla dinlemeleri sağlanmalıdır.

 

BİLGİ

 

            Birey kendi toplumsal çevresi içinde mesleklere ilişkin bir değerler sistemi oluşturmaktadır. Bazen kısır bilgi ya da yetersiz uyarıcı nedeniyle mesleklere bakış açısı dar ya da yanlış olabilir.

            Bir konu üzerinde düşünmek, fikir  yürütmek, farklı düşünceleri dinlemek bakış açısını genişletebilir. Böylece  farklılık düzeyleri artar.

            Meslek, kişinin  iç  potansiyelini, yeteneklerini ortaya koyarak, kendini ifade etmesini sağlayacaktır. Kişinin  hangi  alanlarda  çalışırken  kendini  mutlu  edebileceğini kestirmesi için bu konuda  düşünmeye  ve kendini  tanımaya  ihtiyacı  vardır.

            Ergenlikten  ilk yetişkinliğe  kadar  olan dönem  meslekleri  araştırma  ve  keşfetme  evresidir. Bu  etkinlik, bu  dönemde  mesleklerin öğrenci için, ne ifade  ettiği, yaşam biçimini  nasıl etkileyeceğini  keşfetmesine  yardımcı  olmayı  amaçlamaktadır.

 

            EK

Mesleklere  ilişkin  Düşüncelerim

 

  1. Benim  yapacağım  meslek………..olmalıdır.
  2. En çekici  meslek……………………….
  3. En çok  para  kazandıran  meslek………
  4. En rahat  meslek…………………………
  5. Asla  yapamayacağım  meslek……………….
  6. En  saygın  meslekler…………………………
  7. En  yararlı  meslekler………………………..
  8. Aslında   meslek……………………………