Birleşmiş Milletler Günü
5286 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ  

   

Hiç bir millet dünyada  

Tek başına yaşamaz.  

Tek başına uygarlık  

Yollarını aşamaz !  

   

24 Ekim günü  

Milletlerin günüdür !  

El ele tutunanlar  

Bu birlikle öğünür.  

   

Birleşen milletlere  

Dünyada barış vardır.  

Bilgi alanlarında  

Topluca yarış vardır.  

   

Savaş için hazır ol.  

Bu birliğin içinde !  

Milletler yaşamalı  

Bu birliğin içinde  

 

M. Faruk GÜRTUNCA